ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အကြမ်းမဖက်ရေး အတွက် ပထမဆုံး တောင်အမေရိက ချီတက်ပွဲ