ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အကြမ်းမဖက်ရေး အတွက် ပထမဆုံး ဗဟိုအမေရိက ချီတက်ပွဲ