ပူးပေါင်းအဖွဲ့အစည်းများ

သည်အခြားပူးပေါင်း

San Canzian d'Isonzo အန်စီ Sezione di

Fiumicello Villa Vicentina ၏ Auser Volunteer

Fiumicello Villa Vicentina ၏ အဆိုပြုသူ